Кенен:

Мінгенім астымдағы қызыл шолақ,

Қыз байғұс әкесіне аз күн қонақ.

Әй, қыздар, кедейсінбей өлеңіңді айт,

Тұсыңа келіп қалдым «құдашалап».

Шәлипа:

Бағып жүрген ешкіңнің бәрі жағал,

Әріптесім сен болсаң, әдіре қал.

Әдіре қал дегенге арсаңдамай,

Жел жағымды мүңкітпей әрі жоғал.

Кенен:

Мен өзім Алатаудың ителгісі,

Қойшының қызға жақын икемдісі.

Кедейсің деп кемітпе, байдың қызы,

Келіп отыр қүрбыңның сүйкенгісі.

Ш ә л и п а:

Қөкала үйрек ұшады көл дегенде,

Ешкі емеді қойшылар шөлдегенде.

Сүт сауам деп кеудеңнің бәрі сірне,

Қойың бақпай, ой, сорлы-ау, нең бар менде!

Кенен:

Қызы едің сен бір байдың өтпей жүрген,

Жиырма беске келгенше кетпей жүрген.

Көрмегендей мақтанба, байдың қызы,

Мен қойшы сендей қызды ептей жүрген.

Ш ә л и п а:

Рас, бізге бозбалалар болады ашық,

Ашық жайын біле ме қойшы пасық.

Сары майдан дәметкен кеудең құрсын,

Жел жағымда жүрмеші теке сасын.

Кенен:

Сендей адам емес пе қойшы деген,

Жол үстінде жолықтым тойшыменен.

Көрмегендей мақтанба, байдың қызы,

Жолың болмас сырласпай қойшыменен.

Шә л и па:

Сенің атаң, ей, Кенен жалаңаяқ,

Құртқан екен құдайым аямай-ақ.

Әкең байғұс ұстап жұр қазан-аяқ,

Қойды жөндеп бақсаңшы сандалмай-ақ.

К е н е н:

Сенің атаң, Шәлипа, Байбалақ-ты.

Жиырма беске келгенше бақты-қақты.

Төсіңдегі томпиған екі емшекті

Мендей қойшы мыжғылап аймалапты.

Шәлипа:

Өйт-бүйтпесем, ей, байғұс, өйт-бүйтпесем,

Қу шекпенді құржитып отқа үйтпесем.

Жапалақша жарбаңдап қалмай қойдың,

Итаяққа ас құйып «көйіт, көйіт», десем.

Кенен:

Шәлипа, сен олай деп кесірленбе,

Жүйрік аттай замғаймын көсілгенде.

Адамды итке теңеп шақыратын,

Шешең ит қып өзіңді өсірген бе?1

1898—1900

1 Осы арада тойға бірге келе жаткан шешесі әдепсіз өлең

айтқан қызына ұрсып, айтысты тоқтатып, Кененге орамал бергізген.